Miroslav Mika Antić – BALADA

BALADA – Miroslav Mika Antić / Iz knjige: ANTOLOGIJA ANTIĆ / Izabrana lirika Miroslava Antića; Izbor, predgovor i redakcija Draško Ređep. Izdavač: Prometej, Novi Sad.

Od svih si devojaka bila tiša,
zbunjena, sama, neprimetna, bleda.
Ej, zašto nisi bar porasla viša,
bar viša za pola pedlja?

Jedne je noći udarala kiša
tako krvnički ko čuvari reda…
Ej, zašto nisi bar porasla viša,
bar viša za pola pedlja,

jer kad si se o drvo kraj vrata
obesila jednom u svitanja seda,
između bosih nogu i blata
bilo je razmaka samo – pola pedlja.

Miroslav Antić

Video: Recitacija pesme BALADA