Ознака: Josif Brodski

PESNIČKI PREVODI

PESNIČKI PREVODI / Najlepše pesme svetske književnosti u prevodu naših eminentnih pesnika i književnika

ALEKSA ŠANTIĆ

LAZA KOSTIĆ

BRANKO MILJKOVIĆ

IVO ANDRIĆ

DANILO KIŠ

STEVAN RAIČKOVIĆ

PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ

JOVAN DUČIĆ

 

Danilo Kiš

Danilo Kiš је jedan od naših najznačajnijih pisaca druge polovine 20. veka. Od 1937. do 1942. godine živeo je u Novom Sadu, u Bemovoj ulici, danas Ćirpanovoj, koja se u „Ranim jadima“ zove Ulica divljih kestenova. („Zakucaću na neka vrata i pitaću: Da li se ova ulica pre rata zvala Bemova ulica, jer mi je sve to vrlo sumnjivo, gospodine, ne verujem da bi tolika kestenova stabla nestala, makar bi jedno ostalo, drveće, valjda, ima duži vek, kestenovi, gospodine, ne umiru tek tako.“)

Diplomirao je 1958. na Filozofskom fakultetu u Beogradu kao prvi student na Katedri za istoriju svetske književnosti sa teorijom književnosti. Kao lektor boravio je u Strazburu, Bordou i Lilu. Prevodio je sa ruskog, mađarskog, francuskog, engleskog i nemačkog jezika, a njegova dela prevode se i danas na brojne svetske jezike.

Dobitnik je mnogih značajnijih domaćih i inostranih nagrada: Andrićeve, Njegoševe, Sedmojulske, Ninove (1972. godine za „Peščanik“, ali je nagradu nekoliko godina kasnije vratio), američke nagrade „Bruno Šulc“, nagrade grada Nice za celokupno književno delo, italijanske „Premio letterario Tevere”, nemačke „Preis des Literaturmagazins“, nosilac je francuskog priznanja Vitez umetnosti i književnosti…

Dopisni član SANU postao je 1988. godine. Jedan od njegovih saveta mladom piscu bio je i: „Ako ne možeš reći istinu – ćuti.“

„Znalac i poznavalac mnogih jezika, majstor književnog izražavanja na maternjem, Kiš je u pisanju postizao punoću koja bi se mogla nazvati – srž jezika uopšte. Ni reč više, ni reč manje. Idealan poredak mere i značenja.“ — Vida Ognjenović

Danilo Kiš – EOLSKA HARFA

„Ne piše se samo rečima, nego i bićem, etosom i mitosom, sećanjem, tradicijom, kulturom, zamahom jezičkih asocijacija, svim onim, dakle, što se kroz automatizam jezika pretvara u zamah ruke (i obratno).“ Danilo Kiš

PESME

Ruža: Saint-Exupéry

Raštimovani klavir

PESMA

„Ne piši za ʼprosečnog čitaocaʼ: svi su čitaoci prosečni.
Ne piši za elitu, elita ne postoji; elita si ti.
Ne misli o smrti, i ne zaboravljaj da si smrtan.
Ne veruj u besmrtnost pisca, to su profesorske gluposti.
Ne budi tragično ozbiljan, jer to je komično.
Ne budi komedijant, jer su boljari navikli da ih zabavljaju.
Ne budi dvorska luda.
Ne misli da su pisci ʼsavest čovečanstvaʼ: video si već toliko gadova.
Ne daj da te uvere da si niko i ništa: video si već da se boljari boje pesnika.“

(Danilo Kiš, „Saveti mladom piscu“)

Prevodi i prepevi:

Josif Brodski – ŽIVOT U DIFUZNOM SVETLU

Šarl Bodler – UZLET

Ferenc Feher – ODA VETRU

Sergej Jesenjin – MOJ ŽIVOT

Sergej Jesenjin – BOGOMOLJCI

Sergej Jesenjin – O, majko božja…

Marina Cvetajeva – B. Pasternaku

Marina Cvetajeva – GATANJE

Marina Cvetajeva – ORFEJ

Ana Ahmatova – SIVOOKI KRALJ

Ana Ahmatova – TREĆA ZAČETEVSKA

„Kvalitet literature jeste zapravo u pojedinostima. Literaturu čini detalj, a ne takozvani veliki potezi. Ili, ako hoćemo tačnije, veliki potezi su napravljeni od detalja. (…) I još uvek tvrdim, to je jedna od osnovnih postavki mog literarnog pristupa i viđenja literature, da je stvarnost autentičnija od svakog domišljanja.“ Danilo Kiš

„Pisac i čitalac to su samo dve samoće, slučajan susret dva srodna senzibiliteta, kratak trenutak prepoznavanja i identifikacije, ali iz tog se susreta ne može roditi ništa, osim možda sumnje.“
„Čitalac je, naravno, u konačnoj instanci, onaj koji daje piscu najveću zadovoljštinu. No, ja se nerado pouzdajem u kvantitet. Više bih voleo (to, na žalost, ne zavisi od mene) deset pravih čitalaca od stotinu ili hiljadu onih koji nisu došli do knjige po izbornoj srodnosti nego je to slučajno.“ (Danilo Kiš, „Gorki talog iskustva“)

 

Josif Brodski – SPOMENIK

Josif Brodski – SPOMENIK / Prevod: Marko Udovičić

Dignimo spomenik
na kraju dugačke gradske ulice
ili u centru širokog gradskog trga,
spomenik
koji će biti upisan u svaki ansambl,
jer će biti
pomalo konstruktivan i vrlo realističan.
Dignimo spomenik
koji neće smetati nikom.

Kraj podnožja pijedestala
razbokorićemo lijehu
i, ako dozvole gradski oci,
nevelik skver
i naša djeca
žmuriće na tustom
narančastom suncu
držeći figuru sa pijedestala
za priznatog mislioca,
kompozitora,
ili generala.

Kraj podnožja pijedestala – jamčim –
svako jutro osvitaće
cvijeće.
Dignimo spomenik
koji nikom smetati neće.
Čak šoferi
diviće se njegovoj veličanstvenoj silueti.
Na skveru
biće ugovarani sastanci.
Dignimo spomenik
pored kojeg ćemo žuriti na posao,
kraj kojeg će se fotografirati stranci.
Noću ćemo ga odozdo osvijetliti reflektorima.

Dignimo spomenik laži.

Josif Brodski

Prevod: Marko Udovičić

Iz knjige: POEZIJA, Izdavač: Otvoreni kulturni forum sa Cetinja

Josif Brodski – NA SMRT ŽUKOVA

Josif Brodski – NA SMRT ŽUKOVA / Prevod: Stevan Raičković

Vidim kolone zamrlih unuka,
les na lafetu, sapi konja gruba.
Vetar me ovde zaklanja od zvuka
ruskih vojničkih ridajućih truba.
Vidim ordenjem osut deo trupa:
plameni Žukov u samu smrt stupa.

Vojnik, pred kojim utvrde su pale,
sa mačem tupljim no u protivnika,
bleskom manevra on na Hanibale
podsećaše sred volških stepa mekih.
Prožive gluvi kraj nemilosnika
poput Pompeja, Velizara nekih.

Koliko krvi on soldatske prosu
u tuđu zemlju! I bi li ga žao?
Seti li ih se dok je umirao
usred kreveta? Ili se sve osu.
Šta će im reći kada bude stao
pred njih, u adu? „Ja sam ratovao.“

Za stvar pravednu Žukov se desnice
odsada neće mašati u boju.
Spavaj! Sred ruske povesne stranice
s onima što su u pešačkom stroju
smelo u tuđe ušli prestonice,
a sa strahom se vraćali u svoju.

Maršale! Leta progutaće mnoga
i ove reči a i prah tvoj ništi.
Svejedno, primi obol — za onoga
što otadžbinu spase, zboreć glasno.
Udri dobošu i flauto pišti —
zapišti kao zeba gromoglasno.

1974.

Prevod: Stevan Raičković

Бродский Иосиф – На смерть Жукова

Вижу колонны замерших звуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалиях убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? „Я воевал“.

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же, прими их — жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.

1974.

Бродский Иосиф

Iz knjige: SEDAM RUSKIH PESNIKA, Izdavač: BIGZ, Beograd, 1990.

Video: Pesmu NA SMRT ŽUKOVA govore Stevan Raičković i Josif Brodski

Josif Brodski – DRUGO ROŽDESTVO NA OBALI

Josif Brodski – DRUGO ROŽDESTVO NA OBALI / Prevod: Ibrahim Hadžić

* * *

Drugo Roždestvo na obali
Ponta koja se ne ledi.
Zvezda Mudraca nad slavolukom ne bledi.
I ne mogu reći da mi nešto fali
to što živim bez tebe – nosim svoju glavu.
Kao što se vidi sa papira. Postojim;
pijem pivo, prljam lišće i
gazim travu.

Sada u kafani, iz koje smo mi,
kao što priliči sretnim trenucima,
nečujnim bili izbačeni praskom
u budućnost, po hladnoj zimi
bežeći na Jug, oštrim nokat
i crtam tvoje lice po snegu-mermeru:
a u daljini skaču nimfe, podižu
na kukove brokat.

Šta, bozi – ako ukrštene letvice
u prozoru simbolizuju vas – bogove –
da li ste spremni da nam skinete okove?
Budućnost je počela, i njeno lice
je nepodnošljivo: ruši se tema,
violinista izlazi, muzika bledi,
a more je sve nemirnije, i pogledi.
A vetra nema.

Ona će, kad-tad, a ne – avaj –
mi, plaviti rešetku šetališta
i kretaće se uz pokliče „nije ništa“,
podižući češalj više glave,
tamo gde si ti pila vinsku zalogu,
spavala u vrtu, sušila bluzicu,
– lomeći stolove, budućim mekušcima
spremajući podlogu.

Jalta, 1971.

Josif Brodski (1940-1996)

Prevod: Ibrahim Hadžić

Iz knjige: Izabarane pesme, SKZ, Beograd, 1990.

Josif Brodski – ODISEJ TELEMAHU

Josif Brodski – ODISEJ TELEMAHU / Prevod: Milovan Danojlić

Moj Telemaše, Trojanski rat
završen je; ko je pobedio, ne sećam se.
Grci, verovatno; toliko mrtvih
iz kuće mogu da izbace samo Grci.

Pa ipak, put koji nas je vodio
ka rodnom domu ispade suviše dug;
kao da je Posejdon, dok smo mi tamo
gubili vreme, rastezao prostor.

Ja sada ne znam gde se nalazim,
ni šta je preda mnom. Neki prljav otok,
žbunje, visoka zdanja, groktanje svinja,
zapušten vrt, nekakva carica,
trava i kamenje… Mili Telemaše,
sva ostrva liče jedno na drugo,
kad čovek previše luta, i mozak
već se zbunjuje, dok broji talase,
oko, pomućeno horizontom, plače
i vodeno meso zatrpava sluh.

Ne sećam se kako svršio se rat,
ni koliko je tebi sad godina.

Porasti velik, moj Telemaše, rasti.
Samo bozi znaju da l’ ćemo se sresti.
Ti sad već nisi ona mala beba
ispred koje sam odgonio bikove.

A možda je u pravu on: bez mene
ti si sad pošteđen Edipovih strasti,
i sni su tvoji, Telemaše, čisti.

1972.

Josif Brodski (1940-1996)

Prevod: Milovan Danojlić

Iz knjige: Izabrane pesme, SKZ, Beograd, 1990.

Josif Brodski – STARA BAJKA

Josif Brodski – STARA BAJKA / Prevod: Stevan Raičković

U tom svetu gde ličnosti stoje
Sa ulogom nejasnom ko dalj
Ostariti mi ćemo oboje
Ko u bajci kad ostari kralj.

Dogoreva, svetleći strpljivo,
Život naš u kraju što je drag.
I mi ovde čekamo ćutljivo
Sudbinu da zbriše i naš trag.

Ali kad u zaliscima tvojim
Zasvetluca sjaj srebrn i tih —
Rastaću se sa sveskama svojim,
Pocepaću i poslednji stih.

Neka duša, ko jezero, kvasi
Prag podzemnih vrata tako tih
I crveno lišće nek se glasi
Nad vodama, ne dirnuvši njih.

1952.

Josif Brodski

Prevod: Stevan Raičković

Iz knjige: SEDAM RUSKIH PESNIKA, Izdavač: BIGZ, 1990.

Josif Brodski – VEČE

Josif Brodski – VEČE / Prevod: Stevan Raičković

* * *

Veče. Razvaline geometrije.
Tačka, preostala od ugla, onako.
Uopšte: što dalje — tim je besmislenije.
Svlače se do gola, tako.

Al’ — zastaju. U šipražje skri se
ono što sledi — ko pečat kad se stavlja
na sadržaj poslanice. A reklo bi se:
od labijuma otpočeti valja.

Mesec, izvajan usred Mongolije,
kroz bezosećajno staklo i tmicu
gnječi bubuljičavu — sečivima magnolije
glatko izbrijanu — jagodicu.

Ko vojsci, prikladnijoj redovima
pred hlebarom, nego li „ura“ da huče:
sadašnjem je — da bi se okrenulo
budućima — potrebnije juče.

To: da se kompleks kipova slije s tamom,
skladnom, utrobe spajajući, pred nama.
Čovek se stepenom očajanja samo
razlikuje od sebe sama.

1987.

Josif Brodski

Prevod: Stevan Raičković

Iz knjige: SEDAM RUSKIH PESNIKA, Izdavač: BIGZ, Beograd, 1990.

Josif Brodski

Josif Aleksandrovič Brodski (Lenjingrad, 24. maj 1940 — Njujork, 28. januar 1996) je ruski i američki pesnik, esejista, dramaturg i prevodilac. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1987. godine.

„Volkov: Šta oseća pesnik koji živi u tuđoj zemlji a nastavlja da piše na maternjem jeziku?
Brodski: Ne oseća ništa posebno. Čini mi se da je Tomas Man izjavio kada je prešao da živi ovde, u Americi: ‘Nemačka lepa književnost je tamo gde sam ja.’ Toliko.“ (Solomon Volkov: „Razgovori s Josifom Brodskim“)

PESME

NA SMRT ŽUKOVA

RIBE ZIMI

ŽIVOT U DIFUZNOM SVETLU

STARA BAJKA

ODISEJ TELEMAHU

DRUGO ROŽDESTVO NA OBALI

SPOMENIK

VEČE

„Ne čitajući i ne slušajući pesnike, društvo sebe osuđuje na niži vid artikulacije, onakve kakva je, recimo, kod političara, trgovca ili šarlatana… Drugim rečima, ono se lišava sopstvenog evolutivnog potencijala. Jer, ono što nas izdvaja iz ostalog živog sveta upravo i jeste dar govora… Poezija – nije vid zabave, u određenom smislu nije čak ni vrsta umetnosti, nego naš antropološki, generički lanac, naš evolutivni lingvistički svetionik!“ – Josif Brodski

 

Josif Brodski – ŽIVOT U DIFUZNOM SVETLU

Josif Brodski – ŽIVOT U DIFUZNOM SVETLU / Prevod: Danilo Kiš

Tresak cinkane kante što je pretura
vetar. Automobili bruje
kližuć po kocki puta kao po ribama sura
voda Hadsona. Još se čuje
glas koji pripada Muzi;
u sutonu zvuči kao ničiji, ječi
jednolično poput zujanja muve
u zimski kad tone san: šapuće bez značenja reči.

Nerazbirljivost slova. Razlistan kupus
tučanih oblika. Nebesko svetlo kažnjeno
zbog grubosti saučesništva. Čija umetnost, i ukus,
jeste kratkovidost, nipošto nežnost.
Život u difuznom svetlu! i nedeljama iza senila
ničeg u ustima osim opušaka i piva.
Zimi još samo oko čuva trag zelenila,
paleći ogledalo golo, kao kopriva.

Ah, pri takvoj svetlosti ne treba nam ništa!
Ni voljena žena, ni uzvišenost pravde puke.
Obrisi predmeta, kao granata šištava,
rasprskavaju se čim nam dospeju u ruke.
A udovi nam se kočanje. To je očito
stoga što studen u difuznoj svetlosti
demonstrira svojstva siluete – naročito
ako predmet nije u cvetu mladosti.

Spevati, zar, pesmu o onome što se iza brega
valja? O tome da l’ će pola s celim da se složi?
O čuvstvu, kao da ste zagrabili iz svega
onog što je bilo: pri uštapu, nožem.
Al niko, napregnuv na vratu žile strujne,
Vaš napev neće prihvatiti. Ni svesni je
znalac neće, ni publika. Što se više čuje
kuplet to je izvođač bestelesniji.

Josif Brodski

Prevod: D. Kiš

Napomena Danila Kiša: „Pesma Josifa Brodskog “Život u difuznom svetlu” samo je na prvi pogled bliska ruskoj tradiciji zauma. Ako se dublje uronimo u nju, otkrićemo slojeve slika i raspoloženja u isprepletanosti zvuka i smisla. Smisla, i onda kad nam on nije sasvim jasan, kad ga tek naslućujemo. Ova je pesma, kao svako pesničko delo, “otvoreno delo”, par excellence, mada ona bez sumnje nosi u sebi, negde u svojoj mutnoj dubini, u tajni svog nastanka, onaj jedinstveni smisao koji je spasava od proizvoljnosti neadekvatnog tumačenja.