Ana Ahmatova – Pod velom ruke lomila sam kradom…

Grčih ruke ja pod tamnim velom / Pod velom ruke lomila sam kradom… Prevodi Stevana Raičkovića i Desanke Maksimović

* * *
Grčih ruke ja pod tamnim velom…
„Od čega si danas bleda, čega?“
– Zato što sam tugom neveselom
do pijanstva napojila njega.

Pamtim. On je izašao tada
iskrivivši usta najbolnije.
Ne taknuvši drvo s balustrada
trčala sam za njim do kapije.

Zadihana viknuh: „Šala sve je.
Ako odeš – ode život moj.“
Jezivo, a kao da se smeje,
reče mi: „Na promaji ne stoj.“

(Prevod: Stevan Raičković)

* * *

Pod velom ruke lomila sam kradom…
„Zašto danas bledoj dah ti zasta?“
Zato što sam njega trpkim jadom
Napojila do pijanstva.

Da li pamtim? On iziđe posrnuv
I iskrivivši usta od grča.
A ja osetivši slutnju crnu
Do izlaza samoga strčah.

Uzviknuh: „Šala je sve što rekoh,
Odeš li, i život što će više“.
A on, osmehnuv se gorko i meko,
Reče: „Ne stoj tu, vetar briše!“

(Prevod: Desanka Maksimović)

1911.

Ana Ahmatova