Ana Ahmatova – SAN

SAN

Znala sam da si me snio,
Zbog toga ne zaspah ja.
Mutan je fenjer vio
Plavet, da mi put sja.

Ti vide u carskom vrtu
Dvorac, belji no išta,
Ograde crnu crtu
Kraj zvonkog stepeništa.

Išo si — bez staze jasne —
I mislio pri tom:
“Brže, da san ne zgasne,
Pre susreta sa njom.”

Stražar kraj paradnih vrata
Viknuo ti je: “Kuda!”
Uz škripu led se lomata
I crni voda svuda.

“Jezero — misao sinu —
U njemu ostrvo znam…”
I odjednom kroz tminu
Ugleda plavičast plam…

U danu, oskudne boje,
Probudio si se kasno
I prvi put si moje
Ime rekao glasno.

1915.

Ana Ahmatova

(Prevod: Stevan Raičković, Sedam ruskih pesnika, BIGZ)