Posts Tagged "Desanka Maksimović"

Desanka Maksimović – POLET U VISINE

https://www.youtube.com/watch?v=GOmL3TvLSF8 POLET U VISINE Putovanje za koji tren počinje. Sedimo u nevidljive kočije, zavičajni vilinkonjiče; zraci će mi biti vođice…
2 of 6
123456