Kategorije
Autobiografija Biografija Citati Drama Knjige Proza

Branislav Nušić

Branislav Nušić – Knjige, Citati, Autobiografija Branislav Nušić (pravo ime Alkibijad Nuša) je rođen 1864. u Beogradu. Bio je književnik, pisac romana, drama, priča i eseja, komediograf, začetnik retorike u Srbiji i istaknuti fotograf amater. Takođe je radio kao novinar i diplomata. Njegove drame igraju se i aktuelne su i danas. „Ja znam samo za […]

Kategorije
Citati Knjige Proza

PAPA URBAN II – Poziv na krstašku vojnu

PAPA URBAN II (1040—1099) – POZIV NA KRSTAŠKU VOJNU / Iz knjige: Branislav Nušić, RETORIKA / Beseda, beleška PAPA URBAN II Od Siona se razlila reč Gospodnja. Potecite sada vi potopi, ilo odatle ističete, vrelu svojemu! Obrnite svoje mačeve, koje jednako oštrite jedan protiv drugoga, na zlotvore imena hrišćanskoga! Vi, ugnjetači udovica i siročadi, vi […]

Kategorije
Citati Knjige Proza

SVETI SAVA – Beseda o pravoj veri

SVETI SAVA (1174 — 1235. ili 1236.) – BESEDA O PRAVOJ VERI / Iz knjige: Branislav Nušić, RETORIKA / Beseda i beleška SVETI SAVA Braćo i druzi, i oci, i čeda bogozvana, priklonite bogoljubiva srca vaša na poslušanje božanstvenih zapovesti i, saslušane vama, ove reči svete položite, braćo, u srca vaša i u svest duševnu […]

Kategorije
Citati Knjige Proza

Menenije Agripa – Beseda pobunjenicima na Svetom brdu

Menenije Agripa – Beseda pobunjenicima na  Svetom brdu / Iz knjige: Branislav Nušić, RETORIKA / Beseda i beleška Menenije Agripa (493. godine pre Hrista) U doba kada nije kao sada u čoveku bilo sve složno jedno s drugim, već kad je svaki pojedini deo tela imao svoju volju i svoju reč — pobune se jednom […]

Kategorije
Citati Knjige Proza

PROROK ISAIJA – Proročko besedništvo

PROROK ISAIJA – Proročko besedništvo / Iz knjige: Branislav Nušić, RETORIKA / Beseda i beleška Sv. pismo, Knjiga proroka Isaije PROROČKO BESEDNIŠTVO Čujte, nebesa, i slušaj, zemljo, jer Gospod govori: sinove odgojih i podigoh, a oni se odvrgoše od mene. Vo poznaje gospodara svojega i magarac jasle gospodara svojega, a Izrailj ne poznaje; narod moj […]

Kategorije
Citati Knjige Proza

JOTAM – Starojevrejsko besedništvo

JOTAM — STAROJEVREJSKO BESEDNIŠTVO / Iz knjige RETORIKA Branislava Nušića JOTAM Sv. pismo. Knjiga o sudijama, glava 9, st. 8—20 Čujte me, Sihemljani, tako vas bog čuo! Sabraše se jednom sva drveta da izaberu sebi cara, pa rekoše maslini: Budi nam car. A maslina im reče: Zar ja da ostavim pretilinu svoju kojom se čast […]

Kategorije
Citati Knjige Proza

BUDA – MNOŠTVO I MANJINA / Beseda

BUDA (560 – 480. pre Hrista) – MNOŠTVO I MANJINA / Beseda i beleška iz knjige RETORIKA Branislava Nušića BUDA Kao što na zemlji, monasi, ima malo prijatnih vrtova i prijatnih šuma, i prijatnih dolina i prijatnih lotosnih bara, a mnogo više jalove i razrivene zemlje, neprelaznih voda, žbunjem i korovom obrasle utrine, neprohodnih planina; […]

Kategorije
Citati Proza Video

ADMIRAL KAMIMURA (1849 – 1919.) – NA RASTANKU / Beseda

ADMIRAL KAMIMURA (1849 – 1919.) – NA RASTANKU / Beseda i beleška iz knjige RETORIKA Branislava Nušića https://youtu.be/NRPQputkrAo?t=239 ADMIRAL KAMIMURA Sinovi moji! Šaljem vas u smrt i mi se više nikada nećemo videti. Nikada više nećete videti svoje rodno mesto, ni svoje mile i drage, decu, roditelje i prijatelje. Imate da primite najstrašniju smrt. O, […]

Kategorije
Citati Knjige Proza Video

LUCIJE SCIPION (190. godine pre Hrista) – BESEDA PRILIKOM PRIMANJA ZAPOVEDNIŠTVA

LUCIJE SCIPION (190. godine pre Hrista) – BESEDA PRILIKOM PRIMANJA ZAPOVEDNIŠTVA / Beseda i beleška iz knjige Branislava Nušića RETORIKA https://youtu.be/NRPQputkrAo?t=78 LUCIJE SCIPION Došao sam ovamo ne da robim i palim, već da pobeđujem: ne da tečem blago, nego slavu. Svima onima koji nisu dostojni da se bore pod rimskim orlom zapovedam da se udalje […]

Kategorije
Citati Knjige Proza Video

Branislav Nušić – RETORIKA / NAUKA O BESEDNIŠTVU

Branislav Nušić – RETORIKA / NAUKA O BESEDNIŠTVU (1933) / Video, Odlomci iz knjige, Besede, Tekstovi https://youtu.be/NRPQputkrAo RETORIKA / NAUKA O BESEDNIŠTVU Branislav Nušić – RETORIKA / Predgovor Primeri iz besedništva BUDA – MNOŠTVO I MANJINA / Beseda JOTAM – Starojevrejsko besedništvo PROROK ISAIJA – Proročko besedništvo Menenije Agripa – Beseda pobunjenicima na Svetom brdu […]

Kategorije
Citati Proza Video

BAJAZIT (1389) – PRED KOSOVSKU BITKU / Beseda

BAJAZIT (1389) – PRED KOSOVSKU BITKU / Beseda i beleška iz knjige RETORIKA Branislava Nušića https://youtu.be/NRPQputkrAo?t=150 BAJAZIT (1389) Pravoverni! Mi idemo na nevernike. Alah koji vlada sudbinomnašom predaće nam đaure u ruke ako smo verni Alahu i ako se držimo amaneta koje nam je njegov prorok Muhamed ostavio. Zato, ako ima koga među vama koji […]

Kategorije
Citati Knjige Proza Video

HANIBAL (218. godine pre Hrista) – PRED BITKOM NA TRAZIMENSKIM JEZERIMA / Beseda

HANIBAL (218. godine pre Hrista) – PRED BITKOM NA TRAZIMENSKIM JEZERIMA / Beseda i beleška iz knjige RETORIKA Branislava Nušića https://youtu.be/NRPQputkrAo?t=8 HANIBAL Drugovi! Nebo mi obećava pobedu. Ne nama, no Rimljanima se valja bojati. Pogledajte na bojno polje, tamo nema mesta za kukavice. Svi do jednoga ćemo izginuti ako ne pobedimo! Šta nam može pouzdanije […]

Kategorije
Citati Knjige Proza

Branislav Nušić – RETORIKA / Predgovor

Branislav Nušić – RETORIKA / Predgovor PREDGOVOR Godine 1930 /31. poverena mi je Bila u Vojnoj akademiji katedra retorike, i ja sam je punu godinu dana držao, sve dok nisam osetio da mi zdravstveno moje stanje ne dozvoljava tako naporni rad. Taj je rad bio utoliko teži što na našem jeziku nisam imao nikakav izrađen […]

Exit mobile version