Desanka Maksimović – SAVIN MONOLOG

Desanka Maksimović – SAVIN MONOLOG / Tekst pesme: Noćas će kroz san roditelja mojih slutnja teška zamahati crnim ogromnim krilima, i braće moje kroz srca viteška strah će minuti. A ja ću već biti daleko od rodnih sela, na domaku svetogorskih tihih manastira, klečaću već kraj manastirskog praga bela pun molitve i mira. I kad bekstva sinovljeg stignu tužni glasi do vlastele naše i kneževa, rezaće već sveti oci moje vlasi; i duša pod nebom jutarnjim kao ševa biće visoko. A kad mati moja pruži ubogom komad kruha i pomene u molitvi ime izgubljenog čeda, srce će kucati moje ispod…

NARODNE LEGENDE O SVETOM SAVI

NARODNE LEGENDE O SVETOM SAVI SVETI SAVA I ĐACI Sveti Sava bio je i učitelj. Jednom njegovom đaku, jedan put, nestane zastrug meda. Da bi pronašao kradljivca Sveti Sava uzvikne glasno svojim đacima: “Ko je ukrao med pašće mu danas pčela na kapu”. Kad su đaci posle izašli na ručak, onaj što je ukrao bio med neprestano je pazio da mu pčela ne padne na kapu, i tako je u krađi uhvaćen. SVETI SAVA NASELIO BOSNU Kad je Sveti Sava prošao Bosnom video je da je zemlja rodna, a malo duša u njoj; a u Hercegovini video je, kako se…

Sveti Sava – ŽITIJE SVETOG SIMEONA

Sveti Sava – ŽITIJE SVETOG SIMEONA (odlomak) U sedmi dan meseca februara poče nešto malo oslabljivati časna starost njegova. I tu odmah blaženi starac, gospodin Simeon, mene – nedostojnog i umanjenog u svemu, pozva, sa tihošću poče mi svete, i časne i slatke reči govoriti: „Čedo moje slatko i uteho starosti moje, sine, reči moje pazi, ka mojim, pak, rečima priklanjaj svoje uho, i da ne oskudevaju istočnici života tvoga, sačuvaj ih u svom srcu, jer život su svima koji ih nađu. A svakim čuvanjem čuvaj svoje srce, jer od njih su ishodišta života. Ukloni od sebe oštra usta i…

SVETI SAVA – Priče, pesme, narodna predanja, legende…

Sveti Sava (svetovno ime Rastko, monaško ime Sava; rođen oko 1175. godine u Rasu, umro 14. (27.) januara 1236. u Trnovu, Bugarsko carstvo) je bio najmlađi sin srpskog velikog župana Stefana Nemanje, svetogorski monah, jeromonah i arhimandrit Studenice, prvi arhiepiskop autokefalne Srpske arhiepiskopije, diplomata, zakonodavac, književnik i hodočasnik. Široko se smatra jednom od najznačajnijih ličnosti srpske istorije, a Srpska pravoslavna crkva ga slavi kao sveca. Njegova ličnost je ostvarila veliki uticaj na srednjovekovno srpsko književno stvaralaštvo, a njegov kult se vekovima neguje u srpskom narodu. HIMNA SVETOM SAVI – SVETOSAVSKA HIMNA Sveti Sava – ŽITIJE SVETOG SIMEONA Desanka Maksimović –…

Miloš Crnjanski – SMRT SVETOG SAVE

Miloš Crnjanski – SMRT SVETOG SAVE O Bogojavljenju, bugarski patrijarh — kako Teodosija beleži — “pretpostavljajući” Savu, molio ga je da odsluži svetu službu. Sava je te godine u Bugarskoj osvetio bogojavljensku krstionicu. On je svojom rukom škropio, tog dana “cara i sve i sve koji su bili”. Posle crkvene svečanosti počašćen je kao visoki gost za trpezom carevom, zajedno sa bugarskim patrijarhom. Nema sumnje da je Sava, posle tog dugog i teškog putovanja po Aziji, a svakako i posle duševnih potreba koje je mogao imati u svome radu na poboljšanju političke situacije svojih sinovaca, bio teško umoran i iznemogao.…

KAKO SE RODIO SVETI SAVA – Narodna predanja i priče

KAKO SE RODIO SVETI SAVA – Narodna predanja i priče Za vreme zidanja Studenice dopadne se caru Nemanji neka vrlo lepa devojka iz okoline i on zaželi da je dobije. Kad to saznadu kaluđeri, koji su se odnekuda takođe bili tu dok se manastir zidao, reše da ga sačuvaju od greha. Odmah naruče da dođe carica, kažu joj zašto su je pozvali i u veče je podmetnu caru umesto one devojke. Car misleći da je to ona devojka provede s njom do zore. U zoru mu ona potraži zlatan prsten s prsta, da bi ga se imala po čemu sećati,…

SVETI SAVA I HILANDARSKA TROJERUČICA – Hilandarsko predanje – Narodna predanja i priče

SVETI SAVA I HILANDARSKA TROJERUČICA – Hilandarsko predanje – Narodna predanja i priče Kad je Sveti Sava išao iz Svete Gore u Srbiju, da izmiri zavađenu braću, poneo je sa sobom, sem Moštiju Svetog Simeona, još i čudotvornu ikonu Trojeručicu. Svete Mošti položi u Ćivot u Studenicu, a ikonu daruje bratu Stefanu sa zavetom, da je čuva u domu i da se u vreme rata nosi pred srpskom vojskom. Časna ikona je čuvana u domu Nemanjića sve do potonjeg. Jedne noći pojavi se ona pred Hilandarom, na putu od mora, sa severne strane. Iguman, ustajući da ide na polunoćnicu u…

BLAGOSLOVENA RUKA SVETOG SAVE – Narodna predanja i priče

BLAGOSLOVENA RUKA SVETOG SAVE – Narodna predanja i priče Nekakav turski zlikovac odsiječe Svetome Savi u Ćivotu ruku i ponese je sa sobom. Kad dođe nekakvoj Srpkinji krčmarici na konak, ona poznavši Svetu Ruku, kupi je u njega, i ne imajući je na ljepšem mjestu gdje ostaviti, metne je u pivnicu na bačvu, gdje je vino bilo. Pošto je dugo vremena vino iz bačve točila, stane se čuditi kako vino jednako teče. Potom negde uzme ruku te je premjesti na drugo mesto, ali vina u bačvi u jedan put nestane. A kako ruku opet na bačvu metne, odmah vino iz…

SVETOG SAVU SRELO ŽEZLO – Narodna predanja i priče

SVETOG SAVU SRELO ŽEZLO – Narodna predanja i priče Kad je Sveti Sava stupio u jerusalimsku crkvu na vrata, srelo ga je žezlo samo, a niko ga nije nosio niti držao, te je pred njega stalo. Sveti Sava se začudi, pa zapita sveštenike, koji su u crkvi bili: “Šta znači ovo?” Oni mu odgovore: “Prije nekoliko vremena živio je ovde jedan vladika, kome je bilo ime Sava. Kada je bio pri poslednjem času svoga života, kazao je: “Ovo žezlo ostavite u crkvu. Iz dalekih zemalja doći će sveštenik istoga čina, kog sam i ja. Ime će mu biti Sava. Kad…