Posts Tagged "Miroslav Mika Antić"

Miroslav Mika Antić – PLAVI ČUPERAK

https://www.youtube.com/watch?v=BcivlVUIxyU PLAVI ČUPERAK Plavi čuperak obično nose neko na oku, neko do nosa, al' ima jedan čuperak plavi zamisli gde?…

Miroslav Mika Antić – SPOMENIK

SPOMENIK 1. Ako hoćeš da digneš spomenik svome žaru, ne crtaj srce strelom u nekom spomenaru. Spomenari požute. I ćute.…

Miroslav Mika Antić – ŽMURKE

ŽMURKE 1. Postoji nešto brže i od same mogućnosti da se čovek sporazume sa svojom mišlju. Nekakva groznica uobrazilje. Čarolija.…

Miroslav Mika Antić – MREŽA

MREŽA 1. Vredi li se upuštati u tumačenja stvari kojima nismo u stanju da sagledamo obim? Milijarde su godina potrebne…
5 of 9
123456789