Posts Tagged "Mika Antic"

Miroslav Mika Antić – SPOMENIK

SPOMENIK 1. Ako hoćeš da digneš spomenik svome žaru, ne crtaj srce strelom u nekom spomenaru. Spomenari požute. I ćute.…

Miroslav Mika Antić – ŽMURKE

ŽMURKE 1. Postoji nešto brže i od same mogućnosti da se čovek sporazume sa svojom mišlju. Nekakva groznica uobrazilje. Čarolija.…

Miroslav Mika Antić – PTICA

PTICA 1. Ovo mi je prišapnula jedna dugorepa ptica, brbljiva, sveznajuća, prozračna kao svetlost. Hoćeš li da čuješ čaroliju prišapnula…

Miroslav Mika Antić – ZAGONETKA

https://www.youtube.com/watch?v=clfDQvNJCSU ZAGONETKA 1. Pogodi kako se raste. Pogodi kako se lako stigne do krova, do laste, oblaka punog kiše, do…
4 of 14
12345678